Peter Grečo: K antropologickým a politologickým aspektom filozofie Nikolaja Berďajeva

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPoslať e-mailom Poslať e-mailom
Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
11.02.2015
Miesto konania: 
Prešovská univerzita v Prešove, ul. 17. novembra č. 1, miestnosť č. 100
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie


Prednáška vychádza z intencií naznačených monografiou autora: Revolúcia, demokracia a masová kultúra, ktorá predstavuje nielen syntézu existenciálneho personalizmu N. A. Berďajeva, ale aj aplikáciu vízií tohto najvýznamnejšieho predstaviteľa ruskej religióznej filozofie v západnej Európe 20. storočia. Prednáška vystupuje aj s ambíciou predložiť konkrétne návrhy ako uchrániť slobodu a dôstojnosť človeka, pričom čerpá z komplexnosti európskeho kultúrneho bohatstva. Voči princípom politických a kultúrnych revolúcií stavia revolúciu ducha. Voči zredukovanému ponímaniu človeka komunizmom a liberalizmom ponúka ideu bohoľudskosti a stavia sa za jej dôslednú praktickú aplikáciu. Horizontálny demokratizmus dopĺňa o vertikálny personalizmus, ktorý by mal obsahovať spojenie najlepších prvkov z aristokracie, monarchie a demokracie.

Zoznam prílohVeľkosť
Pozvánka.pdf392.19 KB