Daniel Heider: Suárez o nižších vnějších smyslech

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPoslať e-mailom Poslať e-mailom
Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
06.05.2016
Miesto konania: 
Filozofická fakulta UK, Bratislava, Gondova 2, miestnosť G 236
Organizátor/i: 
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave
Slovenské filozofické združenie


Ve své přednášce hodlám představit teorii Františka Suáreze, S. J. (1548–1617) týkající se tzv. nižších vnějších smyslů (čich, chuť a hmat), o níž jezuita pojednává v druhé polovině sedmé disputace De sensibus exterioribus in particulari svých Commentaria una cum quaestionibus in libros Aristotelis De anima (1621). V první části své přednášky poukážu na to, v jakém slova smyslu lze tyto sensus exteriores podle Suáreze považovat, ve srovnání se zrakem a sluchem, za mohutnosti nižší a méně dokonalé. V druhé části, věnované smyslové potenci čichové, vyložím ontologickou povahu a taxonomii vlastního smyslově vnímatelného předmětu čichu (olfactus), jímž je vůně (odor). V následujícím se zaměřím na otázku, jakým způsobem podle Suáreze vůně „afikuje“ (immutat) médium (vzduch, voda) a vlastní orgán čichu. V závěru této části se pak stručně vyslovím k tématu Suárezovy koncepce čichového orgánu. Za třetí, kromě analýzy totožných otázek jako vpřípadě čichu se v kontextu traktování smyslových mohutností chutě (gustus) a hmatu (tactus), a jejich vlastních smyslově vnímatelných předmětů, zaměřím na dvě pro tyto dva smysly speciální otázky: 1) neredukovatelnost chuťové potence na mohutnost taktilní; a 2) specifické jednota taktilní mohutnosti. V závěru vyzdvihnu typický rys Suárezovy teorie percepce, jímž je autorova obhajoba doktríny tzv. smyslových intencionálních obrazů (species sensibilis), a to nejen v případě vizuálních a auditivních obrazů, ale také v případě intencionálních species výše uvedených nižších smyslů.

Zoznam prílohVeľkosť
Pozvánka518.58 KB