Anna Tomkowska: The Power over Souls: the signification of writings and oral tradition in philosophical discourse with religion and politics in Antiquity (Hesiod & Plato)

Verzia pre tlačVerzia pre tlačPoslať e-mailom Poslať e-mailom
Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
24.09.2014
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. poschodie)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici
Zoznam prílohVeľkosť
Prednaska SFZ_24-09-2014.pdf224.97 KB