Prednáška SFZ

Peter Sýkora: Biopolitika a občianska spoločnosť

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
24.03.2011
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, zasadacia miestnosť v podkroví (5. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV

Anotácia:
Na konkrétnom príklade bioeticky kontroverznej témy akou je výskum a využitie ľudských embryonálnych kmeňových buniek v regeneračnej medicíne bude demonštrovaný vzťah medzi formovaním národných biopolitík a legislatív, filozofickou, kultúrnou a politickou históriou krajiny a občianskou spoločnosťou.

Hynek Bartoš: Hippokratovské lékařství a počátky vědecké metodologie

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
23.03.2011
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 322 (3. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FHV UMB

Václav Bělohradský: Postsekulárna spoločnosť

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
10.02.2011
Miesto konania: 
Bratislava, Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, zasadacia miestnosť č. 94 (4. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK

Juraj Hvorecký: Hranice percepčnej teórie emócií

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
24.02.2011
Miesto konania: 
Bratislava, Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, zasadačka v podkroví (5. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie

Eugen Andreanský: Demarkačné a antidemarkačné tendencie súčasnej filozofie vedy

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
02.02.2011
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (2. poschodie)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofických vied FHV UMB, Banská Bystrica

Jozef Pauer: Od médií k tragédii (prezentácia knihy)

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
26.01.2011
Miesto konania: 
Bratislava, Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, miestnosť č. 94
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické zruženie
Filozofický ústav SAV
Pozvánka

 

Slovenské filozofické združenie pri SAV
a
Filozofický ústav SAV

 

Srdečne pozývajú všetkých záujemcov
na prezentáciu knihy Doc. PhDr. Jozefa Pauera, CSc.:

 

Od médií k tragédii

 

Jozef Matula: Obraz a fantazma v diele Tomáša Akvinského

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
16.12.2010
Miesto konania: 
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava, miestnosť č. 94
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV
Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK

Ondrej Majer, Michal Peliš: Relevantná epistemická logika

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
18.11.2010
Miesto konania: 
Bratislava, Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, 4. posch.
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV

Ondrej Majer, Michal Peliš: Logika otázok

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
18.11.2010
Miesto konania: 
Bratislava, Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, miestnosť č. 94 (4. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV