Prednáška SFZ

Anthony Joseph Steinbock: The Distinctive Structure of Emotions

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
26.03.2012
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, miestnosť č. 94 (4. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV
Katedra filozofie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity

Marek Otisk: Arabské intelektuální inspirace latinského Západu kolem roku 1000

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
23.02.2012
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, miestnosť č. 94 (4. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV

Anton Vydra: Hranica medzi akademickým a tvorivým písaním vo filozofii

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
08.12.2011
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, zasadacia miestnosť č. 94 (4. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV


Anotácia
Od študentov bežne vyžadujeme, aby boli schopní napísať akademický, čiže odborný text s formálnou štruktúrou, s prísnym citovaním prameňov, so serióznou argumentáciou. Rovnako sa však dajú študenti viesť aj k iným zručnostiam pri písaní: k využívaniu irónie, literárnych a poetických žánrov, k esejistickému písaniu odlišnému od naivnej úvahy. Uvedomujeme si pritom, že sa tým pohybujeme v hraničnej oblasti, ktorá si vyžaduje jemné, no zásadné rozlišovanie.

Josef Petrželka: Endoxon jako východisko poznání u Aristotela

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
03.11.2011
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského ul. 40, miestnosť č. 342 (3. poschodie)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FHV UMB, Banská Bystrica


Zmena! Prednáška sa koná až o 15.00 v miestnosti č. 342.

Okrúhly stôl k nedožitému jubileu Richarda Rortyho

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
27.10.2011
Miesto konania: 
Bratislava, Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, miestnosť č. 94 (4. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Central European Pragmatist Forum
Veľvyslanectvo Spojených štátov v SR

Aleš Havlíček: Fronésis v Platónově dialógu Menón

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
20.10.2011
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FHV UMB, Banská Bystrica

Larry A. Hickman: Pragmatism and Democracy: The Genesis of Political Norms

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
21.06.2011
Miesto konania: 
Bratislava, budova FiÚ SAV, Klemensova 19, miestnosť č. 94 (4. posch)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV
Central-European Pragmatist Forum


Jozef Sivák: Husserlova fenomenológia: redukcia, konštitúcia, vec sama

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
12.05.2011
Miesto konania: 
Učebňa H-206, Filozofická fakulta UKF, Nitra
Organizátor/i: 
Katedra filozofie FF UKF v Nitre
Katedra kulturológie FF UKF v Nitre
Slovenské filozofické združenie pri SAV

Silvia Gáliková: Filozofia - terapeutka?

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
21.04.2011
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka v podkroví (5. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV

Jakub Jinek: Je možná politiké techné jeko epistémé?

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
28.04.2011
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 322 (3. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FHV UMB, Banská Bystrica