Prednáška SFZ

Rostislav Niederle: Ontologie umění: pro a proti

Typ: 
Prenáška SFZ
Dátum: 
14.11.2012
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. poschodie)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FHV UMB, Banská Bystrica

Matúš Porubjak: Sókratés a problém interpretácie dejín filozofie

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
18.10.2012
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, miestnosť č. 94 (4.posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV

Russell B. Goodman: The Thought of Stanley Cavell

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
03.10.2012
Miesto konania: 
Bratislava, Šafárikovo nám. 6, miestnosť Š 401
Organizátor/i: 
Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK, Bratislava
Filozofická fakulta UK, Bratislava
Univerzita Komenského, Bratislava
Central-European Pragmatist Forum

Russell B. Goodman: Wittgenstein, James and Pragmatism

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
24.09.2012
Miesto konania: 
Bratislava, Šafárikovo nám. 6, miestnosť Š 504 (knižnica KFaDF)
Organizátor/i: 
Katedra filozofie a dejín filozofie FiFUK, Bratislava
Filozofická fakulta UK, Bratislava
Univerzita Komenského, Bratislava
Slovenské filozofické združenie
Central-European Pragmatist Forum

Kryštof Boháček: AYTOS HO u Homéra

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
24.09.2012
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie pri SAV
Katedra filozofie FHV UMB

Etela Farkašová: Woolfovské inšpirácie pre filozofiu a literatúru: nové čítanie Virginie Woolfovej

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
31.05.2012
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, miestnosť č. 94 (4. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV


Anotácia:
K centrálnym témam súčasnej feministickej teórie patrí fenomén „ženskej vety“, „ženského jazyka/ písania“. Vo svojich esejach ich reflektovala už Woolfová, ktorá hľadala autentický „ženský jazyk“, pričom siahala za fenoménom „mlčania“. Spôsoby, akými s ním narába vo svojich textoch, ponúkajú podnety na uvažovanie nielen o špecifických osobitostiach „ženského písania“, ale sú zaujímavé aj z hľadiska feministickej epistemológie a etiky.

Jan Palkoska: "Převracení řádu přírody"? Argument proti finální kauzalitě

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
28.05.2012
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského ul. č. 40, miestnosť č. 342 (3. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FHV UMB, Banská Bystrica

Marina Bakalova: The Pragmatic Theory of Knowledge Attribution (John Greco’s most recent view of knowledge)

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
19.04.2012
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, miestnosť č. 94 (4. posch.)

Jaroslav Daneš: Dvě tváře Odyssea - demagog a mediator

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
26.04.2012
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. poschodie)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FHV UMB Banská Bystrica

Marek Petrů: Svoboda vůle v současné neurovědě

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
28.03.2012
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FHV UMB, Banská Bystrica