Prednáška SFZ

Joseph Margolis: Normativity and Naturalism

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
17.05.2013
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka č. 94 (4.posch.)
Organizátor/i: 
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK, Bratislava
Central-European Pragmatist Forum
Slovenské filozofické združenie

Róbert Karul: Výrečná farba Jacqueline Lichtensteinovej

Typ: 
Prednáka SFZ
Dátum: 
23.05.2013
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka č. 94 (4.posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV, Bratislava


Farba je filozoficky podozrivá kvôli svojej materiálnej podstate, morálne previnilá kvôli svojej zvodnej príťažlivosti, je zdrojom pôžitku a krásy ťažko zlučiteľných s Pravdou a Dobrom. Pôjde o predstavenie platónskeho konfliktu zmyslového vnímania a harmónie poznania a jeho odmietnutia francúzskymi teoretikmi zo XVII. storočia.

Rafal Smoczyński: The linguistic turn in Ernesto Laclau's social philosophy

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
20.06.2013
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka č. 94 (4.posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV, Bratislava


The paper analyzes the ontological function of language as articulated in Ernesto Laclau´s social theory. Firstly, Laclau´s argument on the role of the ideological interpellation will be reconstructed, secondly, I will be demonstrated that isolated agency of ideological performativity is not sufficient to introduce a coherent ontological consistency of identity. It will be argued that the intertwine of libidinal force with naming, as the recent developments of this approach suggests, provides the sufficient conditions of the possibility of generating collective identities.

Josef Moural: Searlovská ontologie kultury

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
11.04.2013
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka č. 94 (4.posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV, Bratislava


John Searle předložil svou teorii institucí, nazývanou někdy též příhodněji ontologie kultury poprvé v knize The Construction of Social Reality (1995). Jeho evropští čtenáři ji někdy označují za nejdůležitější pokrok v ontologii od časů Heideggera. V přednášce připomenu základní stavbu Searlovy teorie, uvedu nejznámější námitky proti ní a jejich prozatímní řešení, a pokusím se načrtnout perspektivu možných aplikací této teorie v oblastech, jako jsou politická filosofie, etika a filosofie vědy.

Aleš Prázny: Idea univerzity u Karla Jasperse

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
25.04.2013
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka č. 94 (4.posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV


Po ukončení druhé světové války si německý filosof klade otázky po reformě německých univerzit a o odpovědností univerzity za rozvoj společnosti. V současné době se téma reformy univerzit stává v Evropě opět aktuální. Má nám k tomu Jaspers stále co říci? Mezi jeho ústřední témata náleží: Úkoly univerzity – jednota učitelů a žáků při hledání pravdy. Princip univerzity jako jednota bádání a učení, které mají sloužit formování duchovního života. Duchovní život jako otevřenosti pravdě. Ohrožení univerzity pouhou odborností a hromaděním poznatků na úkor rozvoje kritického myšlení a tázání.

Veronika Konrádová: Homérské dědictví v Platónově pojetí boha a božství

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
17.04.2013
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 344 (3. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FHV UMB v Banskej Bystrici

Dariusz Kubok: Sceptycyzm Homera a sceptycyzm Ksenofanesa

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
10.04.2013
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 344 (3. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FHV UMB v Banskej Bystrici


Pozor, zmena!
Prednáška sa koná 10. 04. 2013.

Martin Cajthaml: Evropa a péče o duši. Patočkovo pojetí duchovních základů Evropy.

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
18.03.2013
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. poschodie)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FHV UMB v Banskej Bystrici


Slovenské filozofické združenie pri SAV
Katedra filozofie FHV UMB v Banskej Bystrici SAV

srdečne pozývajú všetkých záujemcov na prednášku

doc. Martina Cajthamla, PhD.
(Katedra filosofie a patrologie CMTF UP v Olomouci, ČR)
na tému:

Evropa a péče o duši. Patočkovo pojetí duchovních základů Evropy

Prednáška sa bude konať dňa 18. februára 2013 (pondelok) o 16.30 v Banskej Bystrici, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. poschodie)

Václav Němec: Originální metafyzický koncept v anonymním Komentáři k Parmenidovi

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
14.02.2013
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka č. 94 (4. poschodie)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV


Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV

Vás srdečne pozývajú na prednášku

Mgr. Václava Němca, PhD.
(Filosofický ústav AV ČR, Filosofická fakulta UK Praha)
na tému:

Originální metafyzický koncept v anonymním Komentáři k Parmenidovi

Tomáš Machula: Středověká pojetí kardinálních cností

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
07.12.2012
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, miestnosť č. 94 (4. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV