Prednáška SFZ

Ivan Blecha: Cézanne u Heideggera

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
28.04.2014
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka THS (podkrovie)
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava
Slovenské filozofické združenie

Michal Chabada: Problém voluntarizmu Dunsa Scota

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
10.04.2014
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 142 (3. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici

Vojtěch Hladký: Papyrus Derveni - tajná kniha starých orfiků

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
25.03.2014
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici

Dušan Gálik: Čo je to evolúcia

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
12.12.2013
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka č. 94 (4. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV, Bratislava

Tomáš Hejduk: Dědictví Homérovy lásky

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
20.11.2013
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. posch.)
Organizátor/i: 
Katedra filozofie, FHV UMB v Banskej Bystrici
Slovenské filozofické združenie

Katalin Kovács: Farba a pocit - Chardinova maľba a „reč ticha“ (La couleur et le sentiment : la peinture de Chardin et le «langage du silence»)

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
23.10.2013
Miesto konania: 
Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. 18 (budova VŠVU)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV, Bratislava
Galéria Medium

Miroslav Marcelli: Transcendencia, jej podoby a prejavy

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
05.11.2013 - 16.11.2013
Miesto konania: 
Katedra filozofie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, miestnosť 4P2
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave


Prednáška sa zameria na minulé a súčasné podoby transcendencie. Východiskom bude rozlíšenie vertiikálnej a horizontálnej transcendencie, ich prejavov a filozofických pokusov o ich fundovanie. V súvislosti s týmito dvoma modalitami transcendencie sa objaví diferencovaná úloha času. Následne sa pozornosť zameria na filozofické pokusy vylúčiť transcendenciu z úvah a zamerať sa výhradne na imanenciu (Spinoza, Deleuze, Misrahi). Posledná časť bude venovaná transcendencii, ktorá predpokladá superponovanie viacerých rovín vnímania a vytvára skúsenosť polyrytmie

Jakub Jirsa: Lidské dílo (ergon) v Aristotelově etice

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
11.10.2013
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FHV UMB v Banskej Bystrici

Zdeňka Jastrzembská: Filozofické pozadí Humových ekonomických esejů

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
25.09.2013
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FHV UMB v Banskej Bystrici

Pavol Labuda: Spor realizmu a antirealizmu ako spor o akcent

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
26.09.2013
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka č. 94 (4. posch.)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV, Bratislava


Cieľom prednášky bude preskúmanie povahy jazyka a jeho úlohy v spore realizmu a antirealizmu. Prednáška spor realizmu a antirealizmu predstaví ako určitý typ Kantovskej antinómie a ako spor o akcent. Ukáže sa, že kým zástancovia realizmu dávajú akcent na (a) zdroj rozlišovania, proponenti rozličných variánt antirealizmu kladú akcent na (b) samotný proces rozlišovania. Inak povedané, realisti kladú dôraz na jazykové zobrazovanie reálnych rozdielov ako zdroja zobrazovania, a antirealisti kladú dôraz na jazykové či konceptuálne konštruovanie rozlíšení.