Prednáška SFZ

Jozef Piaček: Synkriticizmus - filozofia konkordancie

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
23.04.2015
Miesto konania: 
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava, zasadacia miestnosť (4. poschodie)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie

Olaya Fernández Guerrero: The body as a locus of/for power: Foucault and Butler

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
16.04.2015
Miesto konania: 
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava, zasadacia miestnosť (4. poschodie)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie


This presentation explores the relationship between body and power, following contemporary approaches posed by Michel Foucault and Judith Butler. The body is, from the very beginning, entangled in power relations, to the extent that the body is produced and interpreted within the frame of those relations, as Foucault points out.

Juraj Hvorecký: What are the limits of introspection?

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
19.03.2015
Miesto konania: 
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19,Bratislava, zasadacia miestnosť (podkrovie)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie


We will start off by introducing several concurring epistemic approaches to introspection, as well as the empirical material from the domain, pointing to the basic limitations of introspective evidence. Then, using examples from the philosophy of emotions we will demonstrate that even seemingly adequate use of introspective methods leads to confused results.

Peter Grečo: K antropologickým a politologickým aspektom filozofie Nikolaja Berďajeva

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
11.02.2015
Miesto konania: 
Prešovská univerzita v Prešove, ul. 17. novembra č. 1, miestnosť č. 100
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie


Prednáška vychádza z intencií naznačených monografiou autora: Revolúcia, demokracia a masová kultúra, ktorá predstavuje nielen syntézu existenciálneho personalizmu N. A. Berďajeva, ale aj aplikáciu vízií tohto najvýznamnejšieho predstaviteľa ruskej religióznej filozofie v západnej Európe 20. storočia. Prednáška vystupuje aj s ambíciou predložiť konkrétne návrhy ako uchrániť slobodu a dôstojnosť človeka, pričom čerpá z komplexnosti európskeho kultúrneho bohatstva. Voči princípom politických a kultúrnych revolúcií stavia revolúciu ducha.

Artur Pacewicz: Wolnosc i przyjemnosc w filozofii cynickiej

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
12.11.2014
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. poschodie)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici


Upozornenie!

Z dôvodu ochorenia prednášajúceho sa prednáška nekoná!

Sylva Fischerová: Homérské přirovnání jako literární figura a jako cesta k definici

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
28.10.2014
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. poschodie)
Organizátor/i: 
Katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici
Slovenské filozofické združenie

Anthony J. Steinbock: Loving and the Gift

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
10.11.2014
Miesto konania: 
Trnava, Hornopotočná 23, miestnosť 3P1
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Eugen Andreánsky: Kantova filozofia náboženstva

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
06.10.2014
Miesto konania: 
Trnava, Hornopotočná 23, miestnosť 4S3
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Anna Tomkowska: The Power over Souls: the signification of writings and oral tradition in philosophical discourse with religion and politics in Antiquity (Hesiod & Plato)

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
24.09.2014
Miesto konania: 
Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 342 (3. poschodie)
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici

Klement Mitterpach: Nechať hovoriť texty. Vecnosť Heideggerovho myslenia

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
30.04.2014
Miesto konania: 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, ul. 17. novembra 1, miestnosť č. 155
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofická fakulta PU v Prešova