Medzinárodná konferencia

More or Less. Varieties of Human Cortical Colour Vision

Dátum: 
05.08.2011 - 07.08.2011
Miesto konania: 
Vancouver, Kanada

Medzinárodná konferencia

Intersections of Law and Culture

Dátum: 
23.09.2011 - 25.09.2011
Miesto konania: 
Lugano, Švajčiarsko

Medzinárodná konferencia

6th Annual International Conference on Philosophy

Dátum: 
30.05.2011 - 02.06.2011
Miesto konania: 
Atény, Grécko

Medzinárodná konferencia

Psychoanalysis, culture and society. A postgraduate conference

Dátum: 
11.06.2011
Miesto konania: 
Hendon Campus, Middlesex University, Veľká Británia

Medzinárodná konferencia

Philosophy and Ordinary Language I

Dátum: 
19.05.2011 - 20.05.2011
Miesto konania: 
Louvain-la-Neuve, Belgicko

Medzinárodná konferencia

Meetings on Ethics and Political Philosophy

Dátum: 
20.05.2011
Miesto konania: 
University of Minho, Braga, Portugalsko

Medzinárodná konferencia

Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti

Dátum: 
14.04.2011 - 15.04.2011
Miesto konania: 
Poprad

Medzinárodná konferencia

Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnosť

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
31.03.2011
Dátum: 
26.05.2011 - 27.05.2011
Miesto konania: 
Košice
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie pri SAV
Katedra filozofie a dejín filozofie FiF Univerzity Komenského v Bratislave
Katedra filozofie a dejín filozofie FF Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Cieszynie
Katedra filozofie FF Masarykovy univerzity v Brně
Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

EPSA 11

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Dátum: 
05.10.2011 - 08.10.2011
Miesto konania: 
Atény, Grécko

Medzinárodná konferencia

First PLM Conference: Philosophy of Language and Mind

Dátum: 
16.09.2011 - 18.09.2011
Miesto konania: 
Stockholm University, Štokholm, Švédsko

Medzinárodná konferencia