Medzinárodná konferencia

Statistics and Scientific Method I: The Controversy about Hypothesis Testing

Dátum: 
15.12.2011 - 16.12.2011
Miesto konania: 
Madrid, Španielsko

Medzinárodná konferencia

Philosophy and Theory of Artificial Intelligence 2011

Dátum: 
03.10.2011 - 04.10.2011
Miesto konania: 
Thessaloniki, Grécko

Medzinárodná konferencia

Evolution and Norms: Concepts, Models, Challenges

Dátum: 
11.11.2011 - 18.11.2011
Miesto konania: 
Bukurešť, Rumunsko

Medzinárodná konferencia

The History and Philosophy of Astrobiology

Dátum: 
27.09.2011 - 28.09.2011
Miesto konania: 
Ven, Švédsko

Medzinárodná konferencia

Terror(ism) and Aesthetics

Dátum: 
22.09.2011 - 24.09.2011
Miesto konania: 
Szeged, Maďarsko

Medzinárodná konferencia

Fyzika a etika VI.: Komunikácia v globalizačných procesoch a zmeny v kvalite života

Dátum: 
30.06.2011 - 01.07.2011
Miesto konania: 
Kongresové centrum SAV, Stará Lesná

Medzinárodná konferencia

Fyzika a etika VI.: Komunikácia v globalizačných procesoch a zmeny v kvalite života

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
29.06.2011
Dátum: 
30.06.2011 - 01.07.2011
Miesto konania: 
Kongresové centrum SAV, Stará Lesná
Organizátor/i: 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Slovenská akadémia vied

Psychology and the other

Dátum: 
01.10.2011 - 03.10.2011
Miesto konania: 
Cambridge (MA), USA

Medzinárodná konferencia

ARCHTHEO 2011

Dátum: 
23.11.2011 - 26.11.2011
Miesto konania: 
Istanbul, Turecko

Medzinárodná konferencia

Leonardo da Vinci: from Renaissance till present

Dátum: 
13.04.2012 - 15.04.2012
Miesto konania: 
Astrachaň, Rusko

Medzinárodná konferencia