Medzinárodná konferencia

Mladá filozofia X: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
31.01.2013
Dátum: 
21.03.2013 - 22.03.2013
Miesto konania: 
Bratislava, Filozofický ústav SAV
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV


Filozofický ústav SAV

si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu doktorandov

s názvom

Povaha súčasnej filozofie a jej metódy,


ktorá sa bude konať na pôde ústavu dňa 21. - 22. marca 2013
v rámci desiateho ročníka cyklu Mladá filozofia.

Jednotlivé sekcie budú zostavené z oblastí:
sociálna a politická filozofia, etika, rodové štúdiá, fenomenológia, epistemológia, filozofia mysle, filozofia jazyka, logika, metodológia vedy

Program konferencie

The 63rd International Congress of Phenomenology: Origin of Life and Its Cosmic Source

Typ: 
Medznárodná konferencia
Deadline: 
01.03.2013
Dátum: 
15.07.2013 - 18.07.2013
Miesto konania: 
Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, USA
Organizátor/i: 
The World Phenomenology Institute


THE 63rd INTERNATIONAL CONGRESS OF PHENOMENOLOGY:

ORIGIN OF LIFE AND ITS COSMIC SOURCE

- Date: July 15 – 18, 2013. (The Congress begins an opening reception at 3:00 PM on July 15)

-Location: Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, USA

(Dartmouth College is not a sponsor or co-sponsor of the World Phenomenology Institute)

-Lodging in a dorm room and meals in a college cafeteria will be available for duly registered participants for US $110.00 per night.

- Abstracts due: March 1, 2013; Full papers due: May 15, 2013.

The Role of the Creative Imagination in Engaging the Idea of the Cosmos

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
15.02.2013
Dátum: 
04.06.2013 - 07.06.2013
Miesto konania: 
Cambridge, Massachusetts, USA
Organizátor/i: 
The World Phenomenology Institute


The World Phenomenology Institute announces a Joint Conference of its INTERNATIONAL SOCIETY OF PHENOMENOLOGY AND LITERATURE (The 37th Annual Conference) and its INTERNATIONAL SOCIETY FOR PHENOMENOLOGY, AESTHETICS AND THE FINE ARTS (The 18th Annual Conference):

THE ROLE OF THE CREATIVE IMAGINATION IN ENGAGING THE IDEA OF THE COSMOS

To take place: June 4 – 7, 2013. Radcliffe Gymnasium, 18 Mason Street, Cambridge, Massachusetts, USA

Professor Patricia Trutty-Coohill, Secretary General; Professor Anna-Teresa Tymieniecka, Program Coordinator

Man and animal, between anthropology and phenomenologies

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Dátum: 
22.11.2012
Miesto konania: 
Praha, Vila Lanna
Organizátor/i: 
Filosofický ústav AV ČR, Praha


Phenomenology rethinks humanity in respect of its openness to transcendence, its being-in-the world and of the contingent corporeal situation from which it never completely breaks away. As a result humanity appears more confused, problematic and difficult to delimitate than ever. At this point phenomenology joins anthropology whose task essentially involves the delicate question of the nature-culture distinction and the exploration of the grey zone where they encroach upon one another. Our relationships with animals particularly manifest this problem, in a most striking way.

12. ročník konferencie "Filozofia a sociálne vedy": Sociálne zmeny a premeny civilizácie

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Dátum: 
12.11.2012 - 16.11.2012
Miesto konania: 
Praha - Bratislava
Organizátor/i: 
Centrum globálních studií AV ČR a UK (Praha)
Ústav politických vied SAV (Bratislava)
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK (Bratislava)
Sociologický ústav AV ČR (Praha)
Centrum současného umění DOX (Praha)
Slovenská asociácia Rímskeho klubu

XXIII World Congress of Philosophy: Philosophy as Inquiry and Way of Life

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
01.02.2013
Dátum: 
04.08.2013 - 10.08.2013
Miesto konania: 
Athens, Greece
Organizátor/i: 
Internationa Federation of Philosophy Societies
Greek Philosophical Society

Bratislavské filozofické dni VIII: Interiorita, exteriorita, responzitivita

Dátum: 
16.10.2012 - 18.10.2012
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19, zasadacia miestnosť v podkroví
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava
Katedra filozofie, FF UCM, Trnava

Filozofické reakcie na Francúzsku revolúciu (1789)

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
29.06.2012
Dátum: 
26.09.2012 - 27.09.2012
Miesto konania: 
Nitra
Organizátor/i: 
Katedra filozofie Filozofickej fakulty UKF v Nitre
Slovenské filozofické združenie

Mladá filozofia IX: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Dátum: 
15.03.2012 - 16.03.2012
Miesto konania: 
Bratislava, Klemensova 19
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV

XXIème Université Française d’Eté de l’Association Jan Hus et VNHJ Brno - Bratislava: L’individu et la famille

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
10.03.2012
Dátum: 
02.07.2012 - 06.07.2012
Miesto konania: 
Prešov, Slovakia
Organizátor/i: 
Département de langue et de littérature françaises de l’Institut de philologie romane et de philologie classique de la Faculté des Lettres de l’Université de Prešov
Vzdelávacia nadácia Jána Husa Brno-Bratislava
Université de Prešov