Konferencia

Celoštátne kolo študentskej vedeckej konferencie v odbore filozofia

Typ: 
Konferencia
Dátum: 
10.11.2017
Miesto konania: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava, Klemensova 19, zasadacia miestnosť 5. poschodie
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie pri SAV


Na celoštátnom kole ŠVK budú aj tento rok súťažiť najlepšie filozofické práce študentov univerzít v Bratislave, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. ŠVK je príležitosťou pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia prezentovať vlastnú odbornú prácu pred odbornou súťažnou komisiou a kolegami zo slovenských univerzít. Cieľom celoštátneho kola ŠVK je priniesť do študijnej práce impulz pre rozvoj tvorivého kritického myslenia, prezentačných a argumentačných schopností ako aj prispieť k popularizácii a zatraktívneniu vedy medzi mladými ľuďmi.

Celoštátne kolo študentskej vedeckej konferencie v odbore filozofia

Typ: 
Konferencia
Dátum: 
12.11.2015
Miesto konania: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava, Klemensova 19, zasadacia miestnosť 4. posch.
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie


Na celoštátnom kole ŠVK budú aj tento rok súťažiť najlepšie filozofické práce študentov univerzít v Bratislave, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. ŠVK je príležitosťou pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia prezentovať vlastnú odbornú prácu pred odbornou súťažnou komisiou a kolegami zo slovenských univerzít. Cieľom celoštátneho kola ŠVK je priniesť do študijnej práce impulz pre rozvoj tvorivého kritického myslenia, prezentačných a argumentačných schopností ako aj prispieť k popularizácii a zatraktívneniu vedy medzi mladými ľuďmi.

Filozofia, univerzita, spoločnosť: realita versus hodnoty

Typ: 
Konferencia
Dátum: 
15.03.2013
Miesto konania: 
Filozofická fakulta UK, Bratislava, Gondova 2, miestnosť č. 236 (2. posch.)
Organizátor/i: 
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave

Kognícia a umelý život XIII

Typ: 
Konferencia
Deadline: 
11.03.2013
Dátum: 
27.05.2013 - 30.05.2013
Miesto konania: 
Stará Lesná
Organizátor/i: 
Centrum pre kognitívnu vedu FMFI, UK Bratislava
Filozofický ústav SAV, Bratislava
Ústav aplikovanej informatiky FIIT, STU Bratislava
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita Opava
Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu

Aktuálne filozoficko-etické otázky súčasného človeka

Typ: 
Konferencia
Dátum: 
07.11.2011 - 08.11.2011
Miesto konania: 
Banská Bystrica
Organizátor/i: 
Katedra filozofie FHV UMB, Banská Bystrica

Konferencia

Čas fysiky a čas etiky

Dátum: 
25.05.2011 - 27.05.2011
Miesto konania: 
Praha, ČR

Konferencia

Mladá filozofia VIII: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy

Typ: 
Konferencia
Deadline: 
31.01.2011
Dátum: 
02.03.2011 - 03.03.2011
Miesto konania: 
Bratislava, Filozofický ústav SAV
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV