Celoslovenské kolo súťaže študentských prác v odbore filozofia