Medzinárodná výročná konferencia SFZ

Slovenské filozofické združenie pri SAV, Filozofický ústav SAV
a Katedra filozofie FF UMB

organizujú v dňoch 5. – 7. 10. 2016pod názvom


Karel Novotný: Přirozený svět, tělesnost a pohyb. Ohniska fenomenologické filosofie Jana Patočky

Typ: 
Prednáška SFZ
Dátum: 
03.10.2016
Miesto konania: 
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava, zasadacia miestnosť 4. poschodie
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV


Prezentace fenomenologické filosofie Jana Patočky vychází z určité charakteristiky jejího hlavního celkového rámce, jímž je rozdílnost i vzájemnou vazbu Patočkových reflexí o „přirozeném světě“ (Husserlův Lebenswelt) a „dějinách“, resp. „dějinnosti“ (v Heideggerově pojetí) v celé jeho tvorbě od 30. do 70. let minulého století. Přednáška se zaměří na téma tělesnosti, jak jej Patočka rozvrhoval v rámci pojetí života a světa jako pohybu, v němž bývá dnes spatřován Patočkův nejvlastnější, originální příspěvek k fenomenologické filosofii.

Vplyv byzantskej filozofickej a kultúrnej iniciatívy na formovanie obrazu modernej Európy

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
31.08.2016
Dátum: 
18.10.2016 - 19.10.2016
Miesto konania: 
ŠD Nitra, B. Slančíkovej 2
Organizátor/i: 
Katedra filozofie, Filozofická fakulta UKF v Nitre
Teologická fakulta Aristotelovej univerzity v Tessalonikách
Slovenské filozofické združenie

Kultúra, civilizácia, normativita – dialóg a konflikty z pohľadu filozofie

Typ: 
Konferencia SFZ
Dátum: 
05.10.2016 - 07.10.2016
Miesto konania: 
Kongresové centrum SAV, Stará Lesná
Organizátor/i: 
Slovenské filozofické združenie
Filozofický ústav SAV
Katedra filozofie FF UMB


Témou konferencie je povaha a podstata kultúry a jej vzťah k civilizácii, vymedzenie ich adekvátnych pojmov; otázka normativity, jej podôb (napr. pravidlo, jeho druhy, konvencie, normy) a zdrojov so zreteľom na status konfliktov v súčasnosti, a spôsoby ich riešenia alebo aspoň neutralizácie.

Vážené členky a členovia Slovenského filozofického združenia pri SAV, milé kolegyne, kolegovia,


v novom roku 2016 Vám želáme veľa zdravia a úspechov v pracovnom aj osobnom živote. Veríme, že spolu s Vami sa nám aj tento rok podarí zorganizovať zaujímavé podujatia, ktoré SFZ plánuje uskutočniť.
V roku 2016 výbor SFZ pri SAV pripravuje tieto podujatia:

  • Medzinárodná vedecká konferencia s názvom Kultúra, civilizácia, normativita – dialógy a konflikty z pohľadu filozofie, ktorá sa bude konať v dňoch 5. – 7. 10. 2016 v Kongresovom centre SAV v Starej Lesnej

Philosophy of Language (I): Semantics of Fictional Discourse

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
30.04.2016
Dátum: 
20.10.2016 - 21.10.2016
Miesto konania: 
Bratislava
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava

Modal Metaphysics: Issues on the (Im)possible IV

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
30.03.2016
Dátum: 
30.08.2016 - 31.08.2016
Miesto konania: 
Bratislava
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava
Slovenské filozofické združenie
Slovak Metaphysical Society


Prednášky môžete sledovať aj na webe:
https://archive.tp.cvtisr.sk/livestreams.php?str=2973176##videoplayer

Výbor SFZ pri SAV na obdobie 2014-2017

Predsedníčka:
doc. Andrea Javorská, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Hodžova 1
949 74 Nitra
e-mail: andreaj.sfz@gmail.com

Fórum

Vážené kolegyne a kolegovia,

Kto sa bojí filozofie?

príspevok filozofky a feministky Ľuby Kobovej k Svetovému dňu filozofie
http://www.jetotak.sk/autonomna-zona/kto-sa-boji-filozofie