Medzinárodná výročná konferencia SFZ pri SAV

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV
Katedra filozofie a dejín filozofie UK v Bratislave
Katedra filozofie UKF v Nitre

organizujú v dňoch 18. – 20. 10. 2017pod názvom


Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible V

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
15.03.2017
Dátum: 
17.08.2017 - 18.08.2017
Miesto konania: 
Bratislava
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava
Slovak Metaphysical Society
Slovenské filozofické združenie

Aktuálnosť filozofickej antropológie

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Dátum: 
15.06.2017 - 16.06.2017
Miesto konania: 
Modra - Harmónia, Hotel pod lipou
Organizátor/i: 
Filozofický ústav SAV, Bratislava


Na medzinárodnej konferencii, ktorá sa koná v rámci riešenia projektu APVV „Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia“ vystúpia pozvaní hostia a členovia projektu. O programe vás budeme informovať. Viac o projekte -->

X. Konferencia filozofov slovanských krajín

Typ: 
Medzinárodná konferencia
Deadline: 
31.03.2017
Dátum: 
27.06.2017 - 30.06.2017
Miesto konania: 
Iwonicz, Poľsko
Organizátor/i: 
Association of the Philosophers of Slavic Countries
Editorial Board of the Journal of the Philosophers of Slavic Countries „ΣΟΦΙΑ”
Institute of Philosophy of Rzeszów University

Výbor SFZ pri SAV na obdobie 2014-2017

Predsedníčka:
doc. Andrea Javorská, PhD.
Katedra filozofie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Hodžova 1
949 74 Nitra
e-mail: andreaj.sfz@gmail.com